Mısır, Balkanlar, Fas… Schengen zorluğu rotaları değiştirdi

kariyerkeyfi

Son devirde yaşanan vize meselelerinden ötürü yurtdışına çeşit organize eden seyahat acenteleri çok güç günler geçiriyor.

Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı’nın haberine nazaran; son devirde yaşanan vize meselelerinden ötürü yurtdışına cins organize eden seyahat acen­teleri de bu yüzden çok sıkıntı günler geçiriyor. Lakin hem Türkiye’den yurtdışına hem de yurtdışından Türkiye’ye yapılan vizesiz çeşitler ile gü­nübirlik seyahatler acente­lerin yüzünü güldürüyor. Av­rupa ve Türkiye ortasındaki vize sorunun devam ettiğini söyleyen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yar­dımcısı Koray Küçükyılmaz, randevu müddetlerinin uzama­sından ötürü satışlarının et­kilendiğini söyledi. Lakin vi­ze sorunu nedeniyle vizesiz ülkelere talebin arttığını ifa­de eden Küçükyılmaz, “Özel­likle Balkanlar, Uzak Doğu, Fas, Mısır ağır ilgi görüyor. Bu bölgeler tercih ediliyor” dedi. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma süre­cindeki zorlukların devam et­tiğini belirten Küçükyılmaz, vize ile uğraşmak istemeyen­lerin vizesiz ülkelere yöneldi­ğini söz etti. Yurtdışından Türkiye’ye yapılan seyahat­lerin de arttığını da belirten Küçükyılmaz, en çok turist getiren büyük major ülkele­rin; Rusya, Almanya, İngilte­re ve sonrasında Bulgaristan olduğuna işaret ederek, şun­ları söyledi: “Günübirlik se­yahatler öncelikli kısımdır. Türkiye açısından değerli bir hacim oluşturur. Münasebetiyle günübirlik turizmin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu avantajdan dünyanın her ye­rinde yararlanılıyor. Türkler de günübirlik seyahatler ya­pıyor. Buradaki temel kriter; Türkiye’ye girmiş olan turist­lerin yapmış oldukları harca­malardır. Bu harcamaları bel­li bir düzeyin üzerine çıkar­mak değerli. Misal İsviçre’de yaşayıp Almanya’dan akaryakıt almaya giden dünya kadar in­san var. Hudut ötesi hareket­ler bazen fırsatlardan yarar­lanmak ismine kıymetli fayda­lar sağlıyor.”

GÜNÜBİRLİK KAVRAMI KESİME ARTI BEDEL KATIYOR

Avrupa ülkelerinin vize probleminden ötürü seyahat acentaları olarak zorlandık­larını tabir eden Prontotour İdare Heyeti Lideri Ali Onaran, “Güç durumdayız. 2 ay sonraya vize almak de­mek birçok seyahat tatilinin planlamasını güçleştiriyor. Temmuz sonuna kadar vize alma talihimiz olmuyor. Bu durumdan ötürü vize yetiş­mediği için Schengen ülke­lerine çok önemli cins iptalleri­mizde kelam konusu olabiliyor. Vizesi yetişmeyen kişi sayı­sı eskisine göre yaklaşık olarak 2 katından daha fazla” dedi. Türkiye’den yurtdışına giden kadar Türkiye’ye gelen turistlerin de turizm sektö­rü için ehemmiyet arz ettiğini di­le getiren Onaran, günübirlik turizmin sene boyunca tek­rarlandığını söyledi. Onaran, kelamlarına şöyle devam etti: “Amerika’dan gelen bir turist hayatında tahminen 2 kere Türki­ye’ye gelebiliyor lakin Bulga­ristan’dan, Yunanistan’dan, İran’dan gelen turist senede 3-4 sefer gelebiliyor. Şu anda da âlâ gidiyor. Bir de Bulgaris­tan’dan Yunanistan’dan sa­dece Edirne’ye gelmiyorlar, Edirne’ye de İstanbul’a da ge­liyorlar. Turizm, Türkiye’nin her tarafına yayılabiliyor. Bu da turizm kesimi için artı de­ğer katıyor.”

SEYAHAT TURİZME OLUMLU KATKI SAĞLIYOR

Schengen ülkelerinde ran­devuların Ağustos’a verildi­ğini, Amerika’da ise 2024 yı­lına kaldığını belirten Ta­tilSepeti İdare Heyeti Lideri Kaan Karayal, “En çok ret Almanya ve İngilte­re’de oluyor. Lakin İngilte­re tekrar işini en olağan yapan taraf zira bir sorun varsa sorunu açıklayan bir İngil­tere var. Bu durum ne vakit olağana döner öngöremiyo­ruz. Tahminen göçmen siyasetleri netleşirse olağana dönülebi­lir” diye konuştu. Vizeyle ilgi­li son devirlerde yaşanan bu durumun Türkiye’den vizesiz ülkelere seyahatleri artırdı­ğını ve Türkiye’ye de bu şekil­de çeşitli ülkelerden gelen tu­ristlerin olduğunu söyleyen Karayal, bilhassa günübirlik seyahatlerle ve vizesiz ülke­lere yapılan seyahatlerin tu­rizm gelirlerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Karayal, şunları lisana getirdi: “Bunu Haziran-Eylül ortasındaki 4 ayda gerçekleşecek Antalya ziyaretleriyle ölçümleyebi­liriz. Bu devirdeki artış bi­zim yıllık turizm gelirlerimi­zi kıymetli ölçüde etkileyecek artıştır. Zira Antalya’da gelip 1000-2000 dolar har­cayan bir turist, Bulgaris­tan’dan gelip 100 dolar har­cayanın ortalamasının bin dolarda buluşması üzere bir sonuca yol açabiliyor. Biz bu­rada 2 bin dolar harcayacak ve otellerde uzun konaklama yapacak turist sayısını Hazi­ran-Eylül ortasındaki gerçek­leşme sayılarıyla daha rahat anlayabileceğiz.

“BU BİÇİM MOBİNGLER OLMAMALI”

Seyahat, sıhhat ve golf turizminde hizmet veren Medulux Health & Travel Agency Şebnem Akman Balta ise; yaşanan vize sıkıntısını biraz daha politik ve siyasi durumlardan kaynaklı olduğunu lisana getirdi. İsveç’in İran’a yaptırım uygulamaya başladığını ve Rusya ile yaşanan dünyadaki krizlerden ötürü bu türlü bir sorun olduğunu lisana getiren Balta, bu usul mobinglerin uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti.

“BEKARLARA DAHA KOLAY RET VERİLİYOR”

Yurtdışına gitmek isteyenlerin ret durumuna itiraz etmek yerine tekrar evrakları toparlayıp müracaat yaptığını söyleyen Kaan Karayal, gidenlerin dönmemesinden huzursuz olan konsoloslukların bekarlara daha kolay ret verme eğiliminde olduklarını lisana getirdi. Karayal, “Ailelere daha rahat vize veriyorlar. Somut bir şeye dayanarak söylemiyorum lakin ret olan müracaatları incelediğimizde biraz daha gidenlerin dönmemesinden huzursuz olunuyor diyebilirim” dedi.

patronlardunyasi.com

You may also like

Leave a Comment

Eşya Depolama - Tuzla Evden Eve Nakliyat - Yalçın Eldoğan - porsche fiyat listesi - Bahçe Mobilyaları - yapay zekayı kim buldu - ai image generator selfie - Bursa bulaşık servisi - hd film cehennemi - piar ne demek - top havuzu - https://hayatasor.com/ - instagram takipçi satın al